1994
'On the Run' Pulchri Studio

“In deze tijd waarin zich een ongekende volksverhuizing af speelt lijkt het individu ten onder te gaan in de massaliteit van het geheel.Een moeilijk voorstelbare realiteit is dat ieder die deel uit maakt van een massale groep haar of zijn individuele gedachten en emoties heeft. Dit gegeven staat centraal in mijn tentoonstelling.Ik heb de modellen die voor mijn schilderijen poseerden gevraagd zich in te denken wat het voor hen zou betekenen om plotseling van huis en haard te worden verdreven. Daarnaast moesten zij van mij iets meebrengen dat zij op hun vlucht uit het huis zouden meenemen,Deze objekten worden bij de schilderijen tentoongesteld.”

Wil Korrelboom

Wil Korrelboom