2009

'35 jaar op en onder het balkon Balistraat 6' Haagse Kunstkring

In 1999 organiseerde ik in de HKK een tentoonstelling van mijn werk: '25 jaar op en onder het balkon Balistraat 6', bestaande uit meer dan 500 snapshots van personen die ik wilde portretteren, hetzij fotografisch hetzij later in een geschilderd portret. Het balkon, mijn balkon, is de constante in de reeks; de variatie zit in de steeds wisselende modellen. Inmiddels zijn er tien jaar voorbij gegaan en heeft mijn collectie snapshots zich uitgebreid tot meer dan 1000. Van 31 oktober t/m 17 november 2009 exposeerde ik deze 1000 foto’s in het gebouw van de Haagse Kunstkring. Naast dit werk presenteer ik een keuze uit de schilderijen die ik naar aanleiding hiervan maakte. Het belang van mijn '35 jaar balkon tentoonstelling' is gelegen in het feit dat het een typisch Haags document is geworden: mijn balkon, een bedreigde oase in een veranderende en verstenende stad, met daarop bijna alleen Hagenaars gefotografeerd 35 jaar lang! Inmiddels zijn verschillende mensen uit deze serie overleden,om er een paar te noemen: Jaap Vegter, Paul van Beckum en Maarten van Dreven. Anderen komen met enige regelmaat op het balkon terug. De serie foto’s zal nooit af zijn: over tien jaar volgt weer een expositie!!

Wil Korrelboom


Wil Korrelboom